پیشینه هنری
امیرحسین علیایی متولد ۱۳۷۶ است. یادگیری سازدهنی و سلفژ را نزد استاد علی معتمدی آغاز کرد.
کسب مقام اول نخستین جشنواره سازدهنی ایران در بخش کلاسیک
کسب مقام دوم دومین جشنواره سازدهنی ایران در بخش کلاسیک
سابقه‌ی اجرا به همراه گروه دیاکو
سابقه‌ی اجراهای انفرادی و گروهی در فستیوال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی
تدریس در آموزشگاه‌های تهران از سال 95
روزهای حضور
شنبه، دوشنبه، پنجشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی