پیشینه هنری
پونه ابوالحسنی متولد 12 شهریور 1371
شرکت در مسترکلاس های اساتیدی از کشور های ژاپن، فرانسه، روسیه و کروواسی
پیانیست گروه ماه نو و گروه موسیقی دانشگاه
اجرای آکومپانیمان برای دانشجویان
برگزاری کنسرت های هنرجویی
روزهای حضور
شنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی