پیشینه هنری
متولد اسفند 1367
فارغ التحصیل رشته مرمت فرش از دانشگاه هنر تهران
مدرس فلوت کودکان
روزهای حضور
یکشنبه، چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی