پیشینه هنری
متولد اردیبهشت ۱۳۵۵فارغ التحصیل رشته عکاسی و مدرس ارف از سال ۱۳۸۰ در آموزشگاه‌های طریقت، علی طریقت و فرهنگ سرای جوان است.
دوره‌های متد آموزشی ارف را از کلاس‌های آقای امیرحسین طریقت آغاز نموده و چند سال نزد ایشان آموزش کسب کرده است.
روزهای حضور
پنجشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی