گیتار


گیتار سازی است زهی زخمه‌ای دارای 6 سیم، متأسفانه تاریخی برای ابداع این ساز وجود ندارد. این ساز شاید متداول‌ترین ساز در دنیا باشد، به روایتی این ساز در  اسپانیا متولد شد. اما تار و سه‌تار هم که در ایران اختراع شد شباهت بسیار زیادی با این ساز دارد و یا می‌توان گفت اغلب به‌اشتباه تار و سه‌تار را مادر این ساز می‌خوانند.

گیتار متداول‌ترین ساز ارکستر‌های مختلف است، گیتارنوازی در کوچه و خیابان دیده می‌شود و تقریباً در تمام دنیا رایج  است.کودکان می‌توانند از سن پایین در 4 سالگی  به نواختن این ساز بپردازند.

گیتار هم مانند سایر سازها از نسخه‌های عادی و الکترونیک برخوردار است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی