اولین جشنواره هنرجویی سال 1377 - خانه معلم


دومین جشنواره هنرجویی سال 1378 - دانشگاه علم و صنعت


سومین جشنواره هنرجویی سال 1379 - فرهنگسرای بهمن


چهارمین جشنواره هنرجویی سال 1380 - فرهنگسرای ارسباران


پنجمین جشنواره هنرجویی سال 1381 - جزیره کیش


ششمین جشنواره هنرجویی سال 1381- فرهنگسرای ارسباران


هفتمین جشنواره هنرجویی سال 1382 - جزیره کیش


هشتمین جشنواره هنرجویی سال 1382 - تالار آوینی


نهمین جشنواره هنرجویی سال 1383 - جزیره کیش


دهمین جشنواره هنرجویی سال 1384 - فرهنگسرای ارسباران


یازدهمین جشنواره هنرجویی سال 1385 - فرهنگسرای بهمن


دوازدهمین جشنواره هنرجویی سال 1386 - جزیره کیش


سیزدهمین جشنواره هنرجویی سال  1386 - فرهنگسرای ارسباران


چهاردهمین جشنواره هنرجویی سال 1387 - فرهنگسرای بهمن


پانزدهمین جشنواره هنرجویی سال 1388 - فرهنگسرای ارسباران


اولین کنسرت مستقل هنرجویان به سرپرستی امیرحسین طریقت سال 1389 - فرهنگسرای ارسباران


شانزدهمین جشنواره هنرجویی سال 1391-فرهنگسرای قانون ((به نفع بیماران دیستروفی

 

ورود به سیستم

نام کاربری :
کلمه عبور :
در حال بارگذاری ...