کنسرت گروه دانوش

گروه دانوش به رهبری امیرحسین طریقت 25 تیرماه به روی صحنه می رود
نوازندگان این گروه : سنتور : امیرهمتیان
آواز : حمیدرضا محمد یوسفی
کمانچه : رضا طریقت
دف : شیما عسگری
تار : مجید هوشنگی
سه تار : گلناز صفر نژاد
مراژ : کیوان اوچی
تمبک : علیرضا صفر نژاد

نوازندگان مهمان
میلاد طریقت(پیانو)
بهرنگ معتمدی : ویلنسل
مهرداد میرزاپور : عود

برای تهیه بلیط به سایت زیر مراجعه فرمایید
www.iranconcert.com

در حال بارگذاری ...