پیشینه هنری
نوازنده و مدرس تنبک
از سال 90 نزد استاد عمران فروزش تنبک را فرا گرفتم
گذراندن دوره ی تئوری موسیقی نزد نیما پناهی ها
سوابق نوازندگی :
حضور در گروه سرنا
گروه رافع
ارکستر هیژان
نوازندگی در تاتر کودک
نوازندگی در تاتر روحوضی
و چندین اجرای مناسبتی در بزرگداشت اساتید
تدریس در آکادمی ناصر چشم آذر
تدریس در آکادمی نیکخواه
روزهای حضور
سه شنبه
در حال بارگذاری ...