پیشینه هنری
فارغ التحصیل رشته نوازندگی پیانو از دانشکده موسیقی واحد11
شرکت در مستر کلاس های پیانو ( خانم اتسوکو هیروسه-پیانیست فرانسوی)
(خانم امالیومن-پیانیست روسی)
تدریس پیانو از سال91
روزهای حضور
شنبه
در حال بارگذاری ...