پیشینه هنری
مدرس پیانو کلاسیک
شرکت در مسترکلاس های اساتیدی از کشور های ژاپن،فرانسه،روسیه و کروواسی.
پیانیست گروه ماه نو و گروه موسیقی دانشگاه
اجرای آکومپانیمان برای دانشجویان
برگزاری کنسرت های هنرجویی
روزهای حضور
شنبه
در حال بارگذاری ...