پیشینه هنری
متولد مهرماه 1356
کارشناس ارشد پژوهش هنر
از جمله فعالیت های وی می توان به تالیف کتاب های:
از خانقاه تا تصنیف
ریتم از نگاهی دیگر
دف نوازان
در زمینه ی دف نوازی اشاره کرد.
همچنین نوازندگی دف و سنتور در آلبوم هایی هم چون :
شور سرمستان
طلسم
جام الست
حقیقت سایه ها و سرآغاز اشاره نمود .
از سال 1380به عنوان تنظیم کننده و آهنگ ساز با گروه طریقت همکاری می کند.
وب سایت شخصی محمد طریقت: www.mohammadtarighat.com
روزهای حضور
دوشنبه، سه شنبه
آثار
  • نوازندگی دف و سنتور در آلبوم شور سرمستان
  • نوازندگی دف و سنتور در آلبوم طلسم 
  • نوازندگی دف و سنتور در آلبوم جام الست
در حال بارگذاری ...