پیشینه هنری
متولد اردیبهشت 1355
فارغ التحصیل رشته عکاسی
مدرس ارف از سال 1380 در آموزشگاه های :
طریقت
علی طریقت
فرهنگ سرای جوان
روزهای حضور
دوشنبه، چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی